Как да разглобите USB кабел

Извадете USB кабела.

Стъпка 1

Поставете USB кабела на равна повърхност, като например маса или работна маса.

Стъпка 2

Направете изрязване по външния капак на дължината на кабела с ножицата за моделиране.

Стъпка 3

Отворете външния капак, за да изложите четирите малки жила вътре.

Стъпка 4

Задръжте края на съединителя, за да видите съединението.

Стъпка 5

Нарежете гуменото капаче на капака заедно с ножа на модела, след което го завъртете и прережете по дължината на съединението от другата страна.

Стъпка 6

Отлепете външния заден капак, за да изложите дъното на метала. Металът се състои от две парчета, които са щамповани заедно.

Стъпка 7

Поставете плоския край на малка отвертка и лост, за да разделите двете парчета, за да получите достъп до вътрешността, където са свързани кабелите.