Как да регистрирате Bluetooth слушалки на Xbox 360

Bluetooth слушалки

Стъпка 1

Уверете се, че батерията на Bluetooth слушалките е напълно заредена. Процесът на свързване може да отнеме няколко минути.

Стъпка 2

Включете Bluetooth слушалките си.

Стъпка 3

Натиснете бутона за свързване отпред на вашия Xbox 360. Това е малкият бутон под частите на контролера.

Стъпка 4

Натиснете бутона за свързване на Bluetooth слушалките.