Как да заменим счупена безжична антена

Безжичен рутер с антена.

Стъпка 1

Отстранете всички кабели от задните входове на безжичния рутер. Уверете се, че помислете кой кабел се свързва към всяко влизане, за да го замените по-късно.

Стъпка 2

Дръжте корпуса на безжичния маршрутизатор с една ръка и завъртете гайката за заключване на основата на безжичната антена, която се върти обратно на часовниковата стрелка, с другата ръка.

Стъпка 3

Премахнете счупената безжична антена.

Стъпка 4

Поставете основата на конците на резервната безжична антена във входа на антената на безжичния рутер.

Стъпка 5

Завъртете застопоряващата гайка на основата на безжичната антена по часовниковата стрелка на ръка, докато я поставите здраво на място.

Стъпка 6

Прикрепете отново всички кабели към правилните им входове на гърба на безжичния рутер.