Как да заменим SIM картата на Verizon

SIM карта

Поръчайте нова SIM карта

Стъпка 1

Обадете се на клиентите на Verizon на 1- (800) -922-0204 или наберете * 611 на вашия мобилен телефон от 6 до 23 часа.

Стъпка 2

Намерете предишна фактура. Обърнете внимание на номера на профила, който е отпечатан върху него, както и на 10-те цифри от номера на мобилния ви телефон. Тази информация ще ви е необходима заедно с различна информация за профила си, като вашето име, дата на раждане, номер на социална осигуровка и код за достъп, за да установите парола за профила си.

Стъпка 3

Поискайте SIM карта. Можете да получите SIM карта, само ако преди това сте я назначили. Verizon не разпространява SIM карти, освен ако не разполагате с два телефонни технологии, предоставени от тях. Можете да получите тези телефони в предплатена или абонаментна форма.

Поставете SIM картата

Стъпка 1

Извадете капака и батерията на телефона си.

Стъпка 2

Поставете SIM картата в съответното гнездо. Първо поставете плоската страна, секцията с диагонален връх трябва да е обърната навън.

Стъпка 3

Сменете батерията и капака.

Стъпка 4

Заредете напълно батерията на телефона и го включете.

Стъпка 5

Изберете "Да" в съобщението, което се показва. Това ще накара телефона ви да определи дали сте в зона CDMA или GSM. Ако сте извън страната, автоматично ще изберете GSM за улавяне на мрежа от сестри.