Как да подмените порта за зареждане на мобилен телефон

Сменете порта за зареждане на мобилния си телефон.

Стъпка 1

Изключете телефона и го поставете с лицето надолу върху равна повърхност. Извадете задния капак на батерията, след което извадете батерията от отделението й в телефона.

Стъпка 2

Извадете всички винтове от задния капак на телефона. Повечето мобилни телефони са сглобени с Torx винтове, но много телефони използват и винтове за глава Phillips. Поставете кредитна карта или подобен инструмент в пролуката по външния ръб на кутията на телефона. Използвайте кредитна карта, за да вдигнете задния капак на телефона.

Стъпка 3

Изключете кабела на лентата, който се простира от долната част на телефона към главната платка. Използвайте кредитната карта, за да вдигнете пластмасовата капачка на товарното пристанище.

Стъпка 4

Освободете винтовете, които фиксират порт за зареждане на място. Плъзнете модула на порт извън отделението му в долната част на телефона.

Стъпка 5

Обърнете тази процедура, за да инсталирате новия порт.