Как да възстановите нечетлива SD карта

Стъпка 1

Избършете конекторите на SD картата с мека кърпа. Съединителите са златните "зъбни" връзки, които са на дъното на картата. Почистете праха от четеца на карти, използвайки течен въздух.

Стъпка 2

Проверете заключващия се накрайник отстрани на SD картата и се уверете, че е в отключено положение. Ако имате снимки на картата и можете да ги видите, когато са поставени във вашия фотоапарат, вероятно картата ви е блокирана и това не позволява на друго устройство да чете информацията.

Стъпка 3

Инсталирайте програмата за възстановяване на SD картата на компютъра си. Уверете се, че четецът на карти е свързан чрез USB порт, ако нямате вграден четец. Следвайте стъпките на възстановяване, които програмата ви казва.

Стъпка 4

Преформатирайте SD картата, след като сте извадили цялата информация от нея. Възникват много проблеми, тъй като на картата има твърде много информация или различни видове данни. Можете да преформатирате картата от устройството, където я използвате, като например камера, в менюто за конфигуриране или в "Опции", "Инструменти" във всяка операционна система. Уверете се, че картата, която искате да преформатирате, е свързана с компютъра, ако изберете тази опция.