Как да получавате цифрови сигнали на преносим аналогов телевизор

Получавайте цифрови сигнали на преносим аналогов телевизор

Стъпка 1

Купете преносима телевизия, която приема както аналогови, така и цифрови сигнали. Този тип портативен телевизор съдържа ATSC и NTSC тунери, които ви позволяват да получавате съответно аналогови и цифрови сигнали.

Стъпка 2

Заредете акумулаторните батерии за портативния си телевизор преди първото му използване. За целта поставете батериите в отделението за батерии зад телевизора, свържете променливотоковия адаптер към телевизора и след това към електрически контакт. Светлинният индикатор ще свети в червено, докато батериите се зареждат и след това се изключват, когато са пълни. Когато батериите се зареждат, изключете променливотоковия адаптер.

Стъпка 3

Премахнете батериите, ако предпочитате да използвате променливотоковия адаптер. Свържете адаптера към портативния телевизор и след това към контакта. Уверете се, че вашият AC адаптер е най-подходящ за вашето устройство.

Стъпка 4

Следвайте инструкциите в ръководството, за да изберете език, формат на екрана и време.

Стъпка 5

Включете преносимия телевизор и настройте антената. Намерете бутона DTV / ATV. Този бутон променя приемането между цифров и аналогов.

Стъпка 6

Плъзнете бутона "DTV / ATV" на DTV, за да можете да получавате цифрови сигнали. Използвайте бутона "Авто", за да започнете да търсите цифрови канали и да ги запазвате в паметта. Можете да направите това и в аналогов режим.

Стъпка 7

Бъдете внимателни, за да няма разлика между аналоговото и цифровото приемане на портативен телевизор. Цифровите канали ще се показват в същата разделителна способност като аналоговите канали.

Стъпка 8

Отидете в ръководството на телевизора за повече информация. Можете също да се свържете с производителя или да посетите уебсайта му.