Как да премахнете и смените безжичната мрежова карта на лаптопа Dell Vostro 3700

Стъпка 1

Изключете компютъра и изключете всички кабели, свързани с вашия лаптоп.

Стъпка 2

Превърнете лаптопа си и го позиционирайте, така че отварящата се страна да е възможно най-близо до вас.

Стъпка 3

Намерете батерията в горната половина на лаптопа. Натиснете лостчето на батерията точно под долния десен ъгъл на батерията наляво, за да освободите батерията. Вдигнете и извадете батерията от лаптопа.

Стъпка 4

Извадете двата винта от дясната страна на основния капак в средата на бележника.

Стъпка 5

Повдигнете и свалете основния капак на вашия лаптоп.

Стъпка 6

Намерете безжичната мрежова карта в долния десен ъгъл на областта, която току-що открихте.

Стъпка 7

Изключете двата кабела на антената в горната част на мрежовата карта.

Стъпка 8

Извадете винта в горния ляв ъгъл на мрежовата карта.

Стъпка 9

Издърпайте мрежовата карта внимателно, за да я изключите от лаптопа. Когато картата е напълно разхлабена, вдигнете я и я извадете от компютъра.

Стъпка 10

Натиснете новата карта внимателно в конектора, където е свързана старата мрежова карта.

Стъпка 11

Поставете винта в горния ляв ъгъл на мрежовата карта и свържете двата кабела на антената към горната част на картата.

Стъпка 12

Плъзнете ушите на основния капак в отворите в лявата част на мястото на основния капак. Натиснете капака на основата надолу върху лаптопа и поставете двата винта от дясната страна.

Стъпка 13

Обърнете лаптопа така, че тавата за батерията да е възможно най-близо до вас. Плъзнете батерията в тавата, докато се застопори на място.