Как да премахнете основата на монитора на Acer

Acer монитор

Раздел 1

Стъпка 1

Изключете захранването от монитора до компютъра на Acer.

Стъпка 2

Изключете всички кабели, които протичат на монитора Acer, включително захранващия кабел и кабелите, които го свързват с компютъра.

Стъпка 3

Поставете кърпа, одеяло или някаква мека кърпа на масата. Това ще ви помогне да предпазите монитора Acer от драскотини или повреда.

Стъпка 4

Поставете Acer монитора с лицето надолу върху кърпата.

Стъпка 5

Натиснете бутона за освобождаване на монитора на Acer и извадете базата от монитора. Бутонът за освобождаване се намира близо до долната част на монитора, където са свързани основата и монитора.