Как да програмирате устройство за дистанционно управление на Toshiba

Уверете се, че има батерии, които работят, поставени на устройството за дистанционно управление на Toshiba.

Включете телевизора, DVD плейъра или друго устройство, което искате да управлявате с устройството за дистанционно управление на Toshiba.

Намиране на бутона "Оттегляне" или "Настройка" на устройството за дистанционно управление на Toshiba. След като го намерите, натиснете и задръжте този бутон, докато светлинните индикатори на дистанционното управление не светнат и останат включени.

Насочете дистанционното управление на Toshiba към устройството, което включите в стъпка 2, и натиснете бутона на устройството за дистанционно управление.

Започнете, като натиснете бутона "Захранване" на устройството за дистанционно управление на Toshiba. Продължете да правите това, докато не изключите устройството, като използвате устройството за дистанционно управление на Toshiba. След като се изключи, натиснете "Enter" на устройството за дистанционно управление на Toshiba. Командата ще бъде програмирана.