Как да програмирате отдалечената система на Town & Country

Управлението на дистанционното заключване може да се синхронизира от седалката на водача.

Стъпка 1

Поставете първия функционален дистанционен ключ в запалването и го завъртете в положение "Включено" за три секунди. Извадете ключа.

Стъпка 2

Поставете втория дистанционен ключ в запалването. Завъртете го в положение "Включено" за три секунди, след което го извадете.

Стъпка 3

Поставете третия ключ, който искате да програмирате в рамките на следващите 60 секунди, и го включете в положение "Включено" за 10 секунди.

Стъпка 4

Изчакайте, докато чуете звук на звънене, и вижте индикатора за сигурност на дъската за три секунди. След това завъртете ключа в положение "Изключено" и го извадете от запалването. Дистанционното управление вече е програмирано.