Какво е определението за онлайн услуга?

Някои считат самия интернет за

Видове услуги

Онлайн услугите отиват от прости до сложни. Една проста онлайн услуга може да бъде толкова основна, колкото и предоставянето на информация на изследователите. Сложна онлайн услуга може да бъде приложение, за да поиска финансова помощ онлайн. Онлайн услугите включват имейл услуги, музикални или филмови сайтове, търсачки или онлайн магазини.

софтуер

Някои видове софтуер може да се използва за достъп до онлайн услуги. Фирми като America Online и Microsoft Network предлагат програми, които също осигуряват достъп до онлайн услуги. В такива случаи конкретни услуги и функции са достъпни само за членовете.

Интернет

Терминът "онлайн услуга" понякога се отнася и до компании, които позволяват използването на интернет чрез достъп до компютрите на компанията чрез модем.