Как да попълвате автоматично Access

Добавете полетата на всяка таблица, която искате да попълвате автоматично.

Стъпка 1

Отворете база данни за достъп, изберете "Запитвания" от главния прозорец на базата данни и изберете "Ново".

Стъпка 2

Изберете "Изглед дизайн" и изберете таблицата или таблиците, които съдържат полетата, които искате да попълнят автоматично във формуляра ви за достъп.

Стъпка 3

Добавете полетата на всяка таблица, която искате да използвате като справка за автоматично попълване. Например, ако искате автоматично да въведете адрес въз основа на данните на лицето, въведено във формуляра, добавете полетата на името и адреса на лицето.

Стъпка 4

Създайте връзка между таблиците, ако добавяте няколко. Например, ако имате име и адрес на дадено лице на масата и желаете също така да попълните своята работа и адреса на работодателя си, трябва да създадете връзка между името на лицето във всяка таблица. Преместете името на една таблица в съответното име в другата, за да създадете връзката. Запазете заявката

Стъпка 5

Изберете "Формуляри" от главния прозорец на базата данни. Изберете "Нов" и след това "Помощник за формати".

Стъпка 6

Изберете заявката, която току-що създадохте от падащия списък, така че формулярът ви да се основава на нея.

Стъпка 7

Добавете полетата, които искате да включите. Можете да редактирате формуляра отново по-късно в "Изглед дизайн".

Стъпка 8

Изберете да видите формуляра си, след като го създадете.

Стъпка 9

Въведете новия запис на информация в първото поле. Останалите полета трябва да бъдат попълнени автоматично, ако първото поле вече съществува във вашата таблица. Ако например въведете име на човек, който вече съществува в таблицата ви, във формуляра ще се покаже цялата информация за лицето. Ако лицето не съществува, няма да бъде попълнено поле.