Как да направите родословно дърво в Excel

Отворете нов работен лист в тази програма. Отворете раздела "Вмъкване" в лентата с инструменти в горната част на екрана.

Кликнете върху бутона "SmartArt". Ще се отвори малък прозорец, озаглавен "Изберете графична карта SmartArt".

Кликнете върху категорията "Йерархия", за да изберете дизайн. Кликнете върху бутона за продължаване, за да вмъкнете графика в листа за изчисляване.

Напишете всеки член на семейството в прозореца, който гласи "Вмъкване на текст тук" във всеки "[Текст]", за да продължи процеса.

Добавете допълнителни полета, като натиснете бутона "Enter", когато искате да добавите друго поле и отново да напишете името на човека. Например, Том има три деца: Мери, Джордж и Ралф, но само две кутии се появяват с имената на Мария и Джордж. За да добавите Ралф, трябва да натиснете бутона "Enter" под името на Том, след което трябва да въведете "Ralph".

Променете цвета на родословното дърво, ако искате, като отворите "Промяна на цветовете" в раздела "Дизайн" и изберете желания тип цвят.

Променете размера на родословното дърво, като направите корекции в ъглите. След това можете да го запазите или да го отпечатате.