Как да прехвърляте файлове между два компютъра чрез USB кабел

Включете и двата компютъра, влезте в профила си и изчакайте зареждането на работния плот.

Инсталирайте софтуера на USB кабела на компютъра, към който ще се прехвърлят файловете.

Свържете единия край на USB кабела към съответния порт на един от компютрите. След това свържете другия край на кабела към порта на другото оборудване. Няма значение кое оборудване да свържете първо.

Изберете файловете, които искате да прехвърлите на другия компютър. Някои софтуерни USB кабели ви позволяват да изберете само един файл наведнъж, докато други ви позволяват да изберете всички едновременно.

Прехвърлете файловете, като кликнете върху опцията "Прехвърляне" в прозореца на софтуера. В зависимост от програмата, която имате, можете също така да кликнете и плъзнете файловете от един компютър на друг или да копирате и поставите файловете. Когато прехвърлянето завърши, ще видите иконите на прехвърлените файлове на работния плот на втория компютър.