Как да направите SCSI към USB адаптер

Стъпка 1

Свържете края "SCSI" на кабел "SCSI към USB" към периферното устройство SCSI.

Стъпка 2

Свържете USB кабела към края "USB" на кабела "SCSI към USB".

Стъпка 3

Включете другия край на USB кабела в един от празните USB портове на вашия компютър.

Стъпка 4

Включете периферното устройство SCSI. Изчакайте компютърът да разпознае устройството и да позволи на Windows да инсталира необходимите драйвери за устройството. Веднъж свързан, ще видите известие, че устройството е свързано и готово за използване.