Как да прехвърляте филми от DVR на DirecTV към лаптоп

Как да прехвърляте филми от DVR на DirecTV към лаптоп.

Стъпка 1

Свържете единия край на Ethernet кабела към Ethernet порта на маршрутизатора. Включете другия край на кабела в Ethernet порта на гърба на DVR.

Стъпка 2

Натиснете "Меню" на дистанционното управление DirecTV.

Стъпка 3

Изберете "Parental, FAV's & Setup" (Родителски контрол, FAV и настройка).

Стъпка 4

Изберете "Настройка на системата", след това изберете "Мрежова конфигурация".

Стъпка 5

Изберете "Свързване сега".

Стъпка 6

Изберете "Продължи", след което натиснете "Готово".

Стъпка 7

Изтеглете и инсталирайте приложението за възпроизвеждане "DirecTV2PC" (виж раздела Ресурси). Това е безплатна програма, която ви позволява да прехвърляте филми от DVR към лаптопа.

Стъпка 8

Отворете приложението след инсталирането и следвайте инструкциите на съветника за настройка, за да прехвърляте филми на лаптопа.