Как да напиша голям брой на петата мощност в компютъра

Можете да използвате текстообработваща програма, за да изразявате власт.

Стъпка 1

Въведете номера, който ще качите в текстов редактор. Ако го правите в контекста на електронна поща, например, можете да използвате вашия доставчик на електронна поща.

Стъпка 2

Въведете знак "^" (без кавичките). Когато не можете да изразите правилно котата на число с по-малък брой над и надясно от първоначалната стойност, "^" означава, че този номер се повдига. Той също така ще ви позволи да постигнете същото в калкулатора.

Стъпка 3

Натиснете клавиша "5" на клавиатурата, за да посочите, че номерът се повдига до петото захранване. Например, ако вдигнете 3 към петото захранване, ще въведете: 2 ^ 5.