Как да конвертирате ISO в IMG в терминала

Стъпка 1

Отворете прозореца на терминала. Тази програма се намира в папката "Помощни".

Стъпка 2

Придвижете се до папката, която съдържа ISO изображението. Например, напишете "cd Desktop" без кавичките и натиснете "Return".

Стъпка 3

Въведете "hdutil convert source.iso-формат UDRW -o destination.img" без кавичките и натиснете "Return". Променете "източник" и "дестинация" по действителните стойности.