Как да изпратите прегръдка чрез текстово съобщение

Изпратете прегръдка чрез текстово съобщение чрез мобилния телефон.

Стъпка 1

Отворете приложението за текстови съобщения на мобилния си телефон и започнете ново текстово съобщение. Въведете номера на мобилния телефон на човека, за когото искате да изпратите прегръдка, чрез този тип съобщения.

Стъпка 2

Въведете "(> ^. ^)> <^. ^ <)" За да изпратите прегръдка чрез текстово съобщение с букви. Някои хора предпочитат да изпращат прегръдки с помощта на скоби, както следва: "(())" или от това: "((прегръдки))". Можете също да изпратите прегръдки, като напишете кратко любовно послание, както следва: "Аз ви изпращам прегръдка".

Стъпка 3

Натиснете "Изпращане", за да изпратите прегръдката или краткото текстово съобщение до получателя си.