Как да изтриете макрос в Excel

Computer.

Стъпка 1

Стартирайте Microsoft Excel 2007 и отворете електронна таблица на файловете си, която съдържа поне един макрос, който искате да изтриете.

Стъпка 2

Изберете раздела "Програмист" в горната част на екрана на Excel. Касетата на програмиста ще се покаже точно под раздела.

Стъпка 3

Намерете групата "Code" на лентата на програмиста и кликнете върху бутона "Макроси". Диалоговият прозорец за макроси ще се отвори на екрана на Excel.

Стъпка 4

Изберете името на макроса, който искате да премахнете от списъка, намиращ се в диалоговия прозорец "Макро". Името ще бъде маркирано в черно, след като бъде избрано.

Стъпка 5

Кликнете върху бутона "Изтриване" в дясната част на прозореца, за да инструктирате Excel да премахне избрания макрос. Ще се появи диалогов прозорец с въпрос дали сте сигурен, че искате да го изтриете.

Стъпка 6

Изберете бутона "Да", за да потвърдите, че искате да го изтриете. Името на макроса на списъка ще изчезне в диалоговия прозорец и макросът ще се затвори.

Стъпка 7

Повторете предишните стъпки, за да премахнете други макроси от отворен работен лист.