Как да премахнете празни страници, поставени в отпечатването на брошури в InDesign

Премахнете празните страници от документа, преди да отпечатате последната брошура.

Стъпка 1

Придвижете се до панела "Страници" на лентата с инструменти вляво от екрана.

Стъпка 2

Превъртете в панела "Страници", за да намерите иконата, която представлява празната страница, която искате да премахнете. Иконите на страниците са номерирани, затова проверете номерацията, за да потвърдите, че премахвате правилния елемент.

Стъпка 3

Изберете иконата Кликнете върху иконата "Изтриване", която има формата на малка кутия за боклук. Ако се появи диалогов прозорец и ви помоли да потвърдите избора си, кликнете върху "OK".

Стъпка 4

Сканирайте брошурата на екрана си и проверете дали празната страница е изтрита. Ако имате повече празни страници, повторете тези стъпки, за да ги премахнете.