Как да премахнете високочестотната смущения от плазмената телевизия

Следвайте стъпките

общ

Стъпка 1

Изключете телевизора, електрическите инструменти, климатиците и нагревателите, докато радиото ви е включено, ако на радиото възникне високочестотна аудио смущения, когато става дума за настройка.

Стъпка 2

Преместете радиостанцията си в друг електрически контакт, ако възникне смущение при опит да настроите станция.

Стъпка 3

Изключете радиото, ако на телевизора се установи високочестотна видео интерференция.

Стъпка 4

Осигурете всички кабелни връзки към вашия телевизор и друго оборудване за домашно кино. Регулирайте антената, ако на телевизора ви продължава висока честота.

Стъпка 5

Преместете оборудването, свързано към телевизора, далеч от приемника.

Стъпка 6

Използвайте по-къс кабел, по-малък от пет метра, ако използвате допълнителен дълъг RGB-PC кабел за свързване на компютър към телевизора.

XD намаляване на шума

Стъпка 1

Натиснете бутона "Меню" на дистанционното управление, ако възникне висока честота на смущения на телевизора. Използвайте бутоните със стрелки, за да направите избор. Изберете "Изображение" и след това изберете "Ръчно".

Стъпка 2

Маркирайте и изберете "Потребител 1" или "Потребител 2".

Стъпка 3

Изберете "XD NR", за да елиминирате интерференцията възможно най-много, без да повредите изображението на оригиналното изображение. Изберете "Включено". Натиснете бутона "Изход".