Как да изтриете дублирани редове от списък в Excel или Microsoft Office Online

Командата

Стъпка 1

Отворете работния лист в Excel.

Стъпка 2

Кликнете върху раздела "Данни" в командната лента.

Стъпка 3

Кликнете и плъзнете диапазона от клетки, които ще бъдат избрани. Промените в цвета на запълване се променят в избраните клетки.

Стъпка 4

Кликнете върху бутона "Изтриване на дубликати" в групата "Данни за инструменти". Ще се отвори диалогов прозорец.

Стъпка 5

Кликнете върху бутона "Избор на всички".

Стъпка 6

Изберете квадратчетата, маркирани за различните колони, които Excel трябва да филтрира. Например, за да премахнете дублиранията на всички колони, изберете всички полета, за да се появи марка във всяка от тях.

Стъпка 7

Кликнете върху "OK". Дублираните редове ще изчезнат. Оригиналът ще остане. Диалоговият прозорец "Microsoft Excel" показва броя на изтритите дублирани стойности. Excel също така показва размера на уникалните стойности, които остават.

Стъпка 8

Кликнете върху "OK". Диалоговият прозорец "Microsoft Excel" се затваря и можете свободно да редактирате работния лист.

Стъпка 9

Запазете файла в Excel.