Как да премахнете SC546 грешка от Ricoh

Стъпка 1

Натиснете бутона "Почистване на режимите". Този бутон ще бъде на основния панел на копирна машина Ricoh.

Стъпка 2

Натиснете последователността на клавишите "1, 0, 7". Не трябва да държите натиснатите бутони едновременно, но е необходимо да ги натиснете и освобождавате в точния ред.

Стъпка 3

Натиснете и задръжте бутона "Стоп". Трябва да направите това, докато копирачката Ricoh влезе в сервизен режим. На сензорния екран ще се появи "Service Mode" и ще се появи три програмируеми бутона.

Стъпка 4

Натиснете бутона "Изход". Този бутон ще бъде на сензорния екран в горния десен ъгъл. След като бъде натиснат, фотокопирът ще се върне в нормалния си режим на работа.

Стъпка 5

Изключете главното захранване Общият бутон за захранване ще се намира от едната страна или от предната страна на фотоапарата, в зависимост от модела на Ricoh, върху който работите.

Стъпка 6

Включете отново оборудването. След като копиращата машина работи, сервизният код ще изчезне.