Как да премахнете Acad_Proxy_Entity в Autocad Light

Стъпка 1

Кликнете върху "Старт", "Всички програми" и изберете "AutoCAD Light".

Стъпка 2

Кликнете върху "Файл" и "Отвори" от горното меню. Изберете файла на проекта от прозореца на браузъра и кликнете върху "Отваряне".

Стъпка 3

Напишете следната команда в прозореца, намиращ се в долната част на проекта: (команда "ERASE" (ssget "x" '((0. "ACAD_PROXY_ENTITY"

Стъпка 4

Натиснете "Enter".