Как да превъртате в Blackberrys без тракбол

Натиснете зеления клавиш, за да отворите менюто за повиквания на вашия Blackberry телефон.

Натиснете бутона "Меню" и след това кликнете върху бутона "O" на телефона си, за да отворите менюто с опции.

Натиснете "Enter", за да потвърдите. Натиснете "Enter" още веднъж, за да отворите екрана за общи опции.

Натиснете клавиша "Enter", за да преминете през опциите на менюто, докато достигнете "Mark from the home page". Натиснете отново "Enter", за да проверите опцията "NO", натиснете "Alt", за да отворите подменюто, натиснете "N", за да изберете "NO" и "Enter". Това ще забрани избирането от началния екран.

Натиснете "S", за да запазите промените, след това се върнете в началния екран. Сега можете да навигирате в телефона си чрез клавишни комбинации. Натиснете "M" за съобщения, "L" за календар, "T" за задачи, "A" за директория и "B" за браузър. Опитайте с други клавиши, за да видите къде сте на телефона.