Как да направим стрелката за падащото меню видимо по всяко време в Excel

Попълнете контролния панел в Excel.

Стъпка 1

Стартирайте Microsoft Office Excel, кликнете върху раздела "Разработчици" и изберете иконата "Вмъкване" на контролния панел. Кликнете върху контрола "Combo Box" и кликнете върху всяка клетка в електронната таблица, за да добавите нов падащ контролен бутон.

Стъпка 2

Кликнете върху "Visual Basic", за да стартирате редактора на Visual Basic и щракнете двукратно върху "Sheet1", за да отворите VBA модула. Добавете следния код, за да направите падащото меню видимо по всяко време в електронната таблица:

Частен Sub Worksheet_SelectionChange (ByVal цел като диапазон) с ActiveWindow.VisibleRange ActiveSheet.Shapes ("Drop Down 1") .Подходящо + .Топ + 5 ActiveSheet.Shapes ("Drop Down 1"). .Shapes ("Спускане надолу 1"). Ширина - 45 края с края на суб

Стъпка 3

Върнете се в Microsoft Excel и превъртете надолу до ред 100. Кликнете върху всяка клетка, за да направите падащото меню видимо.