Как да редактирате макроси в Excel

Редактирайте макроси в Excel.

Стъпка 1

Отворете съществуваща електронна таблица или работна книга в Excel, която вече е създала поне един макрос. Отворете лентата с менюта "Инструменти" и изберете "Макро", след това "Макроси".

Стъпка 2

Въведете името на макроса, който искате да редактирате, в полето "Име на макроса". Кликнете върху желания макрос, ако се появят няколко.

Стъпка 3

Кликнете върху бутона "Редактиране". Редакторът на Visual Basic ще покаже отделен прозорец с кода за този макрос.

Стъпка 4

Направете желаните промени в макроса. Оставете първия ред, като започнете с "Sub" и последният ред е "End Sub".

Стъпка 5

Затворете кутията с редактираната информация. Промените ще бъдат запазени автоматично. Проверете промените в макроса, като се върнете в работния лист, в който искате да го използвате, и маркирайте клетките, в които ще го използвате.

Стъпка 6

Изберете "Инструменти", "Макро" и "Макроси". Изберете макроса, който току-що сте редактирали, и кликнете върху бутона "Пусни". Запазете отново електронната таблица, за да запазите промените в макроса.