Как да разграничим нов iPhone от ремонтиран

Стъпка 1

Осъществете достъп до главното меню на вашия iPhone и изберете иконата "Settings" (Настройки).

Стъпка 2

Изберете "Общи" в списъка с опции и след това "За" в следващия екран. Това ще ви покаже екрана с информация, който детайлизира единадесетте буквено-цифрени цифри на серийния номер на вашия iPhone и международния идентификационен номер на мобилното оборудване (IMEI).

Стъпка 3

Погледнете първите две цифри от серийния номер. Ремонтираните iPhones започват с "5K". Първите две цифри на новите iPhones започват с "8K" или "9K".

Стъпка 4

Погледнете третата, четвъртата и петата цифра от серийния номер, за да определите годината и седмицата, през която е произведен вашият iPhone. Например, ако първите четири цифри на устройството са "8K-801", това означава, че имате нов iPhone, произведен през първата седмица на 2008 г.