Как да диагностицираме, когато има алтернатор

Изображение на цифров волтметър

Стъпка 1

Проверете напрежението на батерията, като преместите медала за цифров волтметър към клемите на акумулатора. Минимумът, който трябва да наберете, за да функционира правилно, е 12, 5 волта с ключа за запалването в положение "Изключено". Ако напрежението е под тази стойност, заредете батерията, преди да продължите теста, за да определите дали има неверни резултати.

Стъпка 2

Проверете напрежението на батерията на големия кабел, разположен на гърба на алтернатора. На това място трябва да има напрежение, за да включите индукторните бобини. Ако няма напрежение, проверете предпазителите и окабеляването на отворените вериги.

Стъпка 3

Стартирайте двигателя и тествайте напрежението на акумулатора при работещ двигател. Ако алтернаторът работи правилно, той трябва да е от 13, 5 до 14 волта. Включете високо осветление и отопление до максимум. Напрежението трябва да остане стабилно или да се покачи леко, за да отговори на повишеното търсене, изисквано от електрическите аксесоари.