Как да нарисуваме сфера в SolidWorks

Стъпка 1

Отворете SolidWorks и създайте нов файл ("Ctrl" + "N"). Когато бъдете подканени, изберете "Party" в новия прозорец, който ще се появи.

Стъпка 2

Изберете опцията на централната линия в панела за рисуване (можете да създадете сферата навсякъде). Дължината на линията ще бъде равна на диаметъра на сферата.

Стъпка 3

Изберете инструмента с триъгълни дъги под панела за рисуване и кликнете върху единия край на централната линия. Кликнете върху другия край и плъзнете курсора, докато центъра на дъгата пресича центъра на линията. Това ще съответства на дъга от три точки под ъгъл от 180 °.

Стъпка 4

Кликнете върху "Излезте от чертежа", когато завършите триточковата дъга.

Стъпка 5

Изберете инструмента "Rotate Pattern / Base" в панела с опции и изберете централната линия. Арката ще се завърти около линията и ще създаде сфера.

Стъпка 6

Приемете крайния резултат и вкарайте сферата в монтажа си.