Как да определите оператора на SIM карта

Изключете телефона си

Извадете черен капак на батерията на телефона си.

Извадете батерията от телефона си. SIM картата е добре нагласена на гърба и ще я видите, след като извадите батерията.

Извадете SIM картата от телефона си. Тази карта се плъзга под крепежни елементи или се застопорява на място. Плъзнете картата или извадете я, за да излезете.

Погледнете SIM картата, за да видите дали на нея има лого на оператор. Много оператори поставят своето лого директно на SIM картата. Ако можете да го видите, тогава знаете кой е вашият доставчик. Но трябва да копаете малко по-дълбоко, за да го определите.

Поставете четеца на SIM картата във вашия компютър. Тя се свързва с USB порта на вашия компютър и обикновено е с размер на сменяема памет.

Инсталирайте програмата, която се доставя с четеца на SIM картата. Някои устройства работят само като ги свързват, тъй като програмите и драйверите се зареждат в тях и ще бъдат инсталирани, след като устройствата са свързани, така че не трябва да използвате компактдиск.

Поставете SIM картата си в четеца. Проверете ръководството за потребителя на конкретното устройство, за да сте сигурни, че го поставите правилно. Картата ще влезе само в една посока, така че ако не се плъзне лесно, не я насилвайте.

Изпълнете програмата за четене на СИМ картата на вашия компютър. Тази програма със сигурност ще се изпълнява веднага щом я свържете с устройството си, но иначе тя ще се намира в менюто на програмата ви.

Намерете секцията за идентификация на данни в програмата на вашата SIM карта и кликнете върху нея. Всяка програма е различна, но трябва да намерите частта от вашата програма, която чете идентификационните данни на SIM картата. Някои елементи в този списък с данни включват идентификационния номер на емитента (Идентификационен номер на емитента - IIN), международната мобилна идентичност на абоната (IMSI) и ключа за удостоверяване (Key for Authentication - Ki). Ако видите някой от тези номера, вие сте в съответната секция.

Намерете IMSI номера. Всеки мобилен телефон с GSM технология идентифицира своя SIM оператор с IMSI. Това число ще бъде до 15 цифри и програмата за четене на SIM ще го намери за вас.

Обърнете внимание на първите три цифри от номера. Тези три цифри са код на държавата (Mobile Country Code - МКЦ), който ще ви покаже местоположението на операторите на SIM картата.

Обърнете внимание на следващите три цифри от номера. Тези цифри са кодът на мобилната мрежа (MNC), който ще идентифицира вашия оператор на SIM картата. MNC е с дължина две или три цифри.

Затворете програмата за четене на SIM, след като запишете номерата и извадите четеца на SIM картата от компютъра си.

Прегледайте кодовете си в МКЦ и MNC в интернет, за да определите държавата и оператора (вж. Ресурси).