Как да отключите мобилни телефони със сензорен екран

Натиснете сензорния екран веднъж или два пъти, за да светне и можете да видите опцията за отключване. При някои модели може да се наложи да натиснете бутон от едната страна или веднъж бутона за захранване, за да изведете опцията "отключване" на екрана.

Докоснете "Отключи" или подобен бутон на сензорния екран.

Въведете паролата си, ако сте я установили. Някои мобилни телефони изискват само да натиснете серия от бутони на сензорния екран или вградената клавиатура, за да потвърдите, че искате да отключите телефона.

Натиснете "Enter", за да отключите мобилния телефон, който ще ви позволи да осъществите достъп до вашите съобщения и опции в менюто.