Как да създадете квадратче за отметка в документ на Word

Word 2003

Стъпка 1

Поставете показалеца си в документа на Word, в частта, където искате да създадете квадратче за отметка.

Стъпка 2

Отворете менюто "Преглед". Изберете "Инструменти" и след това "Формуляри". В документа ще се покаже лентата с инструменти "Форми", която е плаваща лента.

Стъпка 3

Кликнете върху бутона "Отметка" в лентата с инструменти "Форми", което е малък квадрат с отметка в него. В документа на Word се показва квадратче за отметка.

Стъпка 4

Щракнете двукратно върху кутията, за да отворите диалоговия прозорец "Properties". Направете промени, като например да изберете друг символ, който да се използва, когато е избрано полето. Кликнете върху "OK", за да запазите промените.

Стъпка 5

Запазете документа си в Word, преди да го затворите.

Word 2007

Стъпка 1

Покажете раздела "Програмист" на лентата, ако все още не е видима. Кликнете върху бутона "Office" и изберете "Опции за Word". Изберете раздела "Най-чести" в левия панел. Изберете "Показване на раздела програмист в лентата" и кликнете върху "OK".

Стъпка 2

Поставете показалеца си в документа на Word, където искате да създадете квадратче. Отворете раздела "Разработчик".

Стъпка 3

Кликнете върху "Наследствени инструменти" от групата "Контрол".

Стъпка 4

Изберете квадратче "Контролирай формата". В документа на Word ще се покаже поле.

Стъпка 5

Изберете полето и кликнете върху "Properties" в групата "Controls" в раздела "Developer", за да отворите диалоговия прозорец "Properties". Направете промени, като например да изберете друг символ, който да се използва, когато е избрано полето. Кликнете върху "OK", за да запазите промените. Запазете документа

Word 2010

Стъпка 1

Покажете раздела "Планировчик" на лентата с инструменти, ако все още не е видима. Отворете раздела "Файл" и изберете "Опции". Изберете "Конфигуриране на инструментална лента" в левия панел. Поставете отметка в квадратчето "Програмист" под "Конфигуриране на инструментална лента" и кликнете върху "OK".

Стъпка 2

Поставете показалеца си в документа на Word, където искате да създадете квадратчето за отметка. Отворете раздела "Разработчик".

Стъпка 3

Кликнете върху бутона "Контрол на съдържанието" в контролната група и ще се появи квадратче за отметка в документа на Word.

Стъпка 4

Изберете полето и кликнете върху "Properties" в групата "Controls" в раздела "Developer", за да отворите диалоговия прозорец "Properties". Направете промени, като например да изберете друг символ, който да се използва, когато е избрано полето. Кликнете върху "OK", за да запазите промените.

Стъпка 5

Запазете документа на Word.