Как да промените часа и датата на компютъра си чрез командната конзола

Научете как да промените датата и часа на компютъра си.

Променете датата

Стъпка 1

От бутона "Старт" изберете "Стартиране" и въведете "cmd.exe" в текстовото поле. Ще се отвори прозорец и курсорът ще се постави в командната конзола.

Стъпка 2

Напишете "Дата". Екипът ще отговори с корекцията на текущата дата и ще ви покани да зададете новата дата. Той също така ще ви покаже формата за въвеждане на датата.

Стъпка 3

Променете датата, като въведете dd-mm-aa. Например, за да промените датата до 28 февруари 2008 г., напишете "02/29/08". Натиснете бутона "Enter" и компютърът ще отговори с новата настройка за дата.

Стъпка 4

Натиснете бутона "Enter", за да приемете показаната дата. Затворете прозореца

Променете времето

Стъпка 1

От бутона "Старт" изберете "Стартиране" и въведете "cmd.exe" в текстовото поле. Ще се отвори прозорец и курсорът ще се постави в командната конзола.

Стъпка 2

Напишете "Час". Екипът ще отговори на текущото време и ще ви покани да настроите новото време.

Стъпка 3

Променете времето, когато влезете в същия формат според времето, което сте посочили. Например, за да промените времето от 2:00 часа, въведете "14:00:00". Не е необходимо да въвеждате части от секунди. Натиснете "Enter" и устройството ще отговори с новото време.

Стъпка 4

Натиснете бутона "Enter", за да приемете показаното време. Затворете прозореца