Как да получите достъп до програмата за възстановяване в Lenovo S10

Стъпка 1

Архивирайте всичките си важни данни на външен твърд диск.

Стъпка 2

Изключете всички външни компоненти, свързани към компютъра, като например твърди дискове и високоговорители.

Стъпка 3

Отворете менюто "Старт" и кликнете върху "Изключване", за да изключите компютъра.

Стъпка 4

Включете компютъра, като натиснете бутона "Вкл." В горната част на клавиатурата.

Стъпка 5

Натиснете и задръжте бутона "F11" веднага след натискане на бутона "Включено".

Стъпка 6

Освободете бутона "F11", когато екранът за възстановяване се зареди.