Как да промените текста в маркери в Java

Java идва с два графични библиотеки за потребителски интерфейси.

Стъпка 1

Отворете текстов редактор, като например Windows Notepad или IDE, с нейното английско име, интегрирана Java развита среда като Netbeans.

Стъпка 2

Въведете следната тривиална Java програма във вашия редактор:

импорт javax.swing.JLabel; импорт javax.swing.JFrame;

публичен клас LabelTester {public static void main (String [] арги) {JFrame app = new JFrame (); JLabel label = нов JLabel (); app.add (етикет); app.pack ();

// Другите кодове ще отидат тук.

}}

Стъпка 3

Въведете следното в указаното местоположение:

label.setText ("Това е текстът, който ще се появи в етикета");

Стъпка 4

Запиши си работата