Как да изчислите размера на екрана на проектора

Изчисляване на размера на екрана на вашия проектор

Размерът на екрана на проектора се измерва по диагонала от долния десен ъгъл в горния ляв ъгъл. Това е мярката, която ще бъде обявена.

Ако приемем, че екранът на проектора използва стандартно съотношение 16: 9, за да се определи височината, умножете диагонала с 0, 495. Например, ако размерът на екрана е 50 инча, умножете 50 * 0, 495 и височината ще бъде 24, 75 инча.

Ако се предположи, че екранът на проектора използва стандартно съотношение 16: 9, за да определите ширината, умножете диагонала с 0, 87. Например, ако размерът на екрана е 50 инча, умножете 50 * 0.87 и ширината ще бъде 43.5 инча.