Как да се изчисли БВП на глава от населението

Той определя БВП на глава от населението.

Стъпка 1

Намерете реалния БВП на две държави, които искате да сравните. След това потърсете общото население на същите държави. Световната книга за данни на ЦРУ (Световната информационна книга на ЦРУ) е най-полезният ресурс за намиране на информацията, от която се нуждаете. Например, БВП (оценен) през 2008 г. на Съединените щати е бил 14, 33 трлн. Долара, а населението му е 304, 5 млн. БВП (изчислен) на Пакистан е бил $ 160.9 милиарда и населението му е 172.8 милиона.

Стъпка 2

Разделете БВП сред населението, за да изчислите БВП на глава от населението на дадена страна. Реалният БВП, разделен на населението, е равен на БВП на глава от населението.

Стъпка 3

Направете изчисленията За Съединените щати: 14, 330, 000, 000, 000 щатски долара, разделен на 304, 500, 000, е равен на 47, 060 щ.д. За Пакистан: 160 900 000 000 щатски долара, разделени на 172 800 000, са равни на 931 щ.д. Това сравнение показва, че реалният БВП на глава от населението в САЩ е 50, 5 пъти по-голям от този на Пакистан.