Как да изчислявате коефициента на интелигентност

Изчислете коефициента на интелигентност

Стъпка 1

Научете какво означава IQ Разузнаването е вроденият капацитет, който човек трябва да научи или да открие нови неща, а интелигентният индекс определя количествено определен брой качества. IC се използва и за класифициране на хората. Коефициентът на интелигентност над 140 означава, че някой е гений, докато средният му брой е между 90 и 110. Човек с коефициент на интелигентност под 70 може да бъде диагностициран като човек, който се нуждае от специална помощ.

Стъпка 2

Преобразувайте получените от тестовете резултати в коефициент на интелигентност. Има писма на сайта "Сравнение на QI", които ви позволяват да преведете SAT резултата си в IC. Например, ако сте получили 1 300 на SAT, това поставя вашия индекс на интелигентност около 131. Това е приблизителна мярка, но това е добър начин да получите представа за SAT.

Стъпка 3

Вземете тест за разузнаване на сайта "IQ Test". Те са много популярни и доста точни. Ще бъдат поискани много въпроси, за да проверите логиката, разсъжденията и пространственото възприятие. След като сте отговорили на последния въпрос, сайтът просто ще ви информира за вашия коефициент на интелигентност.

Стъпка 4

Кандидатствайте на високо общество по IQ и вземете един от вашите изпити. Организации като "Mensa" ви позволяват да се регистрирате и да вземете тест, за да изчислите коефициента на интелигентност. Те могат или не могат да бъдат предоставени лично. Тестът ще бъде доста подобен на онлайн версия.

Стъпка 5

Оценете детето си, за да изчисли своя инцидент, като посетите специалист. Коефициентът на интелигентност на детето се изчислява въз основа на способността му да разпознава формите и промените и способността му да решава прости проблеми. Тестът за детето, разбира се, се коригира, като се вземе предвид възрастта му.