Как да изтриете паметта в използваната игра Nintendo DS

Включете конзолата на Nintendo DS и започнете да използвате играта, от която искате да изтриете паметта.

Натиснете и задръжте бутоните "L", "R" и "Select", преди играта да се зареди напълно.

Освободете бутоните точно преди да се появи менюто на играта. Това нулира вътрешната памет на играта.