Как да изчистите историята на Бинг

Достъп до Bing.com и направете случайно търсене.

Намерете думите "История на търсенията" най-вляво, близо до средата на страницата и кликнете върху връзката "Виж всички".

Кликнете върху "Изчистване", за да изтриете историята на скорошните си търсения, след което кликнете върху "Да, изчистете цялата история на търсенията" (Да, изчистете историята на търсенията), за да финализирате решението, което ще премахне "бисквитките" браузър. Вместо да регистрирате търсенията си, Bing ще ви покаже съобщение, което ви напомня как да нулирате опцията за историята на търсенията.

Кликнете върху "Включване на историята", за да започнете отново да проследявате историята си.