Как да вмъкнете текстово поле в Microsoft Word 2003

Използвайте текстовите полета, за да подобрите стила на документа.

Стъпка 1

Изберете къде искате да поставите текстовото поле. За да изберете мястото, където искате да се появи квадратчето, кликнете някъде в документа.

Стъпка 2

Създайте текстово поле Превъртете до менюто "Вмъкване" в командната лента и кликнете върху "Текстова кутия" от подменюто, което се отваря; в документа ще се появи текстово поле.

Стъпка 3

Въведете текста В документа се показва сива текстова кутийка с граници; кликнете върху него, за да добавите текст. Въведете желания текст в полето и кликнете извън него, за да го запазите.

Стъпка 4

Регулирайте размера на текстовото поле. За да направите това, кликнете върху кръговите бутони с размери, които са в краищата на кутията, и задръжте левия бутон на мишката, докато го плъзгате до желания размер.

Стъпка 5

Коригирайте текстовото поле. Поставете курсора на мишката върху текстовото поле, докато не видите, че се показват кръстосаните стрелки. След това кликнете и задръжте бутона, докато плъзгате кутията до мястото, където искате документът.