Как да разберете защитения ПИН номер на безжичен рутер на Linksys

Как да разберете защитения ПИН номер на безжичен рутер на Linksys.

Стъпка 1

Свържете компютъра си, като използвате Ethernet кабела, към който и да е от портовете, посочени на гърба на маршрутизатора на Linksys.

Стъпка 2

Стартирайте интернет браузър на компютъра и след това отидете в менюто за конфигуриране на маршрутизатора. Уеб адресът на менюто на маршрутизатора зависи от модела и ясно се появява в ръководството. Например за маршрутизатор Linksys WRT54GS адресът е "192.168.1.1".

Стъпка 3

В браузъра си отворете менюто с настройки за защита на рутера. Например, за WRT54GS, кликнете върху "Wireless", след това върху "Wireless Security".

Стъпка 4

Намерете текущия ПИН в менюто с настройки за защита. Ако използвате протокол за защита на WPA, PIN кодът ще се появи в заглавката "Споделен WPA ключ". Ако използвате протокол за защита на WEP, PIN кодът ще се появи в заглавието "Фраза за достъп".