Как замърсяването на водите засяга околната среда?

Незабавни ефекти от замърсяването на водите

Замърсяването на водите може да има драстично въздействие върху водния живот на всяко водно тяло и може да доведе до пълно елиминиране на някои видове. Химичните съединения могат да бъдат токсични за водния живот, а топлинното замърсяване може да създаде среда, която затруднява дишането на водните животни и поддържането на подходящо ниво на кислород, за да оцелеят. Замърсената вода вероятно ще бъде токсична за земните и човешките животни. Тъй като населението се увеличава и търсенето на вода нараства, значението на чистата и питейна вода ще продължи да се увеличава, като замърсяването на водите вероятно ще се превърне в по-критичен проблем.

Други последици от замърсяването на водите

В допълнение към краткосрочните ефекти върху водните екосистеми и питейната вода, замърсяването на водите има и други отрицателни въздействия. Например, въздухът съдържа количество водна пара, което е в постоянен цикъл на дъжд и изпарение на водни тела. Колкото по-замърсена е водата, толкова по-вероятно е вредните замърсители да се изпарят във въздуха заедно с водата, да увеличат замърсяването на въздуха и да причинят киселинност на дъждовете. Отоплението също е възможен дългосрочен проблем: глобалното затопляне загрява водата и топи блокове от лед, но водата е много по-добър топлинен диригент от въздуха, така че топлата вода изтича, повишава температурата на водата. вода много по-бързо от горещия въздух. Освен това, замърсителите на водата могат лесно да достигнат водни същества, които се консумират от сухоземни животни и в някакъв момент от веригата от хора. Така че не само замърсената питейна вода предполага потенциални заплахи за здравето, но и храна, която идва от животни, засегнати от замърсяването на водите.