Как да актуализирате фърмуера на Samsung LCD телевизор

Изтеглете фърмуера на компютъра си. На страницата Samsung отидете в "Център за изтегляне", въведете модела на вашия телевизор и натиснете бутона "Търсене".

Кликнете върху бутона "Firmware" и кликнете върху иконата "exe" в секцията "Файл".

Поставете USB флаш устройство в компютъра. Отворете флаш устройството и кликнете двукратно върху файла с фърмуера.

Разархивирайте файла на флаш устройството. Кликнете върху бутона "Преглед" и след това щракнете двукратно върху устройството, предназначено за вашето USB флаш устройство. Кликнете върху "Извличане".

След като файловете бъдат извлечени успешно, кликнете върху "OK" и изключете флаш устройството.

Включете телевизора и поставете флаш устройството в порт "USB". Натиснете бутона "Меню", за да го видите, а след това изберете "Поддръжка". Изберете "Софтуерна актуализация" и натиснете "Enter".

Разрешете на телевизора да търси във флаш устройството. Когато се появи въпросът: "Актуализиране на X версия по Y версия?", Изберете "Да" и натиснете "Enter". Когато актуализирането на софтуера завърши, телевизорът автоматично ще се изключи и включи.