Как да актуализирате BIOS на Acer използвайки 3309

Използвайте USB устройство, за да актуализирате Acer BIOS.

Стъпка 1

Посетете сайта "Системата Acer няма да използва POST с Aspire One AOA" (вж. Ресурси). POST идва от "power on self test", който се изпълнява по време на стартиране.

Стъпка 2

Изтеглете файла "AS1_BIOS_3309.zip".

Стъпка 3

Извличайте файла с помощта на всеки декомпресионен софтуер. Ако използвате Windows, кликнете с десния бутон върху файла и изберете "Извличане на всичко".

Стъпка 4

Отворете извлечената папка и нейната подпапка.

Стъпка 5

Кликнете с десния бутон върху "3309.fd" и изберете "Преименуване".

Стъпка 6

Напишете "zg5ia32.fd".

Стъпка 7

Поставете празно USB устройство.

Стъпка 8

Копирайте файловете "zg5ia32.fd" и "Flashit.exe" на USB устройството.

Стъпка 9

Свържете захранващия адаптер към вашия Acer.

Стъпка 10

Поставете USB устройството.

Стъпка 11

Натиснете и задръжте бутоните "Fn" и "Esc".

Стъпка 12

Включете вашия Acer докато натискате клавишите от стъпка 11.

Стъпка 13

Освободете клавишите "Fn" и "Esc" веднага щом се включи индикаторът за захранване на Acer.

Стъпка 14

Изчакайте, докато индикаторът за захранване започне да мига. Изчакайте поне 7 минути, за да оставите актуализацията на BIOS.

Стъпка 15

Изчакайте рестартирането на системата. Видеоклипът ще бъде съхранен в този момент.