Как да активирате кабелна кутия на Comcast

Свържете всички кабели в кутията според инструкциите (Comcast използва няколко различни модела).

Следвайте инструкциите отново, програмирайте дистанционното управление, което Comcast ви предоставя за вашия телевизор.

Напишете серийния номер на всяка кабелна кутия, която ще активирате.

Обадете се на Comcast, за да активирате услугата си или се свържете с нея онлайн. Имате серийните номера на кабелните ви кутии и информацията за профила си на ръка. Следвайте инструкциите на екрана или на телефона и включете телевизора.

Изчакайте няколко минути, след което преминете през всички канали, за да проверите дали са активирани кабелните кутии.