Как да увеличите или намалите изображението в Photoshop Elements

Иконата на инструмента за мащабиране в Photoshop Elements прилича на лупа.

Стъпка 1

Стартирайте Photoshop Elements. Кликнете върху "Файл", след това върху "Отвори" и щракнете двукратно върху файл с изображение, за да го отворите.

Стъпка 2

Кликнете върху иконата на лупа в горния десен ъгъл на кутията с инструменти, за да активирате инструмента за мащабиране. Два кръгови бутона, единият с "+" и другият с "-", се появяват в лентата с опции, която е в горната част на екрана под лентата за бързи клавиши.

Стъпка 3

Кликнете върху бутона с знака "+" в лентата с опции, за да увеличите изображението.

Стъпка 4

Кликнете върху изображението с инструмента за мащабиране. Продължете с кликване, за да увеличите размера на изображението или кликнете и плъзнете върху частта от изображението, която искате да увеличите. Photoshop Elements има максимално увеличение от 3200%.

Стъпка 5

Изберете бутона с знак "-" в лентата с опции, за да намалите изображението.

Стъпка 6

Кликнете върху изображението, за да намалите увеличението. Продължете да кликвате, докато достигнете желаното ниво на разширение.